Дума Описание
филтър мн. филтри, (два) филтъра, м. 1. Прибор, устройство и др. за пречистване на течности, газове и др. 2. Помещение в болнично заведение за приемане на болни преди разпределението им по общи болнични стаи, за да се избегне внасяне на зараза.