Дума Описание
философски философска, философско, мн. философски, прил. 1. Който се отнася до философия и до философ (в 1 знач.). Философска култура. 2. Прен. Разг. Който е характерен за философ (във 2 знач.); разумен, мъдър. 3. Който съдържа в себе си дълбоки идеи за човека, за битието му, за мисленето и отношенията между хората и др. Философски роман. // нареч. философски (във 2 знач.). Гледам философски на нещата.