Дума Описание
философ мн. философи, м. 1. Специалист по философия и изобщо мислител. 2. Прен. Разг. Човек, който се отнася разумно и спокойно към всички проблеми в живота. 3. Прен. Разг. Човек, който философства. • Дървен философ. Пренебр. Човек, който дълбокомислено говори празни приказки.