Дума Описание
филология мн. филологии, ж. 1. Спец. Само ед. Съвкупност от научни дисциплини, които изучават езика и литературното творчество на един народ като част от неговата култура. 2. Специалност във висше учебно заведение, в която се изучават тези дисциплини. Българска филология. Славянски филологии. // прил. филологичен, филологична, филологично, мн. филологични. // прил. филологически, филологическа, филологическо, мн. филологически. Филологически факултет. // прил. филоложки, филоложка, филоложко, мн. филоложки.