Дума Описание
филм филмът, филма, мн. филми, (два) филма, м. 1. Светлочувствителна целулоидна лента за кино- и фотографски снимки. Купувам филм. Промивам филм. 2. Произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързосменящи се снимки или рисунки върху лента. 3. Копие, екземпляр от такова произведение. 4. Само ед. Тънка, фина кожица, ципа, нежен пласт. Филм от петрол по повърхността на водата. Кремът образува филм върху кожата. // същ. умал. филмче, мн. филмчета, ср. // прил. филмов, филмова, филмово, мн, филмови.