Дума Описание
филантропия само ед. Любов към човека и към човечеството, изразявана и под формата на благотворителност. // прил. филантропичен, филантропична, филантропично, мн. филантропични. // прил. филантропически, филантропическа, филантропическо, мн. филантропически.