Дума Описание
филантроп мн. филантропи, м. Човек, който обича хората и им помага; човеколюбец.