Дума Описание
фиксинг само ед. Изкуствено задържане. • Фиксинг на валутата. Определен от банката курс на валутата за деня към чуждестранните валути.