Дума Описание
физкултура само ед. Усъвършенстване и укрепване на човешкото тяло чрез физически упражнения, гимнастика, спорт. // прил. физкултурен, физкултурна, физкултурно, мн. физкултурни. Физкултурен салон.