Дума Описание
физиотерапия само ед. Използване на физическите средства (топлина, вода, електричество и др.) при профилактиката и лечението на отделни болести. // прил. физиотерапевтичен, физиотерапевтична, физиотерапевтично, мн. физиотерапевтични.