Дума Описание
физиономия мн. физиономии, ж. 1. Образ, външен вид, изражение на лице. Човешка физиономия. 2. Прен. Характерни особености на нещо; специфика. Университетът има оригинална физиономия.