Дума Описание
физиономист мн. физиономисти, м. Човек, който лесно запомня физиономии и бързо разпознава хората по тях. Съвършен физиономист.