Дума Описание
физиология само ед. 1. Спец. Наука за функциите на живия организъм. 2. Съвкупност от жизнените процеси и законите, които управляват тяхното протичане.