Дума Описание
физиологичен физиологична, физиологично, мн. физиологични, прил. 1. Който се отнася до физиология. Физиологично наблюдение. 2. Естествен природен, органически. Физиологична нетърпимост. Физиологично отвращение. // нареч. физиологично.