Дума Описание
физиолог мн. физиолози, м. Специалист по физиология.