Дума Описание
фиеста мн. фиести, ж. Бурно и продължително празненство.