Дума Описание
фигурен фигурна, фигурно, мн. фигурни, прил. Фигурален (в 1 знач.). • Фигурно пързаляне. Спец. Вид спорт — танцуване с кънки върху лед, като се изпълняват различни фигури.