Дума Описание
фигуративен фигуративна, фигуративно, мн. фигуративни, прил. Иносказателен, преносен, образен. Фигуративно изказване. // нареч. фигуративно. // същ. фигуративност, фигуративността, ж.