Дума Описание
фигурант мн. фигуранти, м. 1. В театъра или в киното — участник в представление без текст, участник във фона; статист. Започна като фигурант. 2. Прен. Разг. Ръководно лице, което не взема собствени решения, а изпълнява нечии нареждания; безличен човек. Трябва ни истинският ръководител, а не фигурантът.