Дума Описание
фиба мн. фиби, ж. Метална щипка за прикрепяне на коси, обикн. при правенето на прическа. Цветни фиби.