Дума Описание
фиаско само ед. Пълен провал. Претърпявам фиаско.