Дума Описание
фетишизъм само ед. 1. Култ към неодушевени предмети. 2. Прен. Сляпо преклонение пред нещо.