Дума Описание
фестон мн. фестони, (два) фестона, м. 1. Украшение по края на дреха, покривка и др. с дъговидна форма. 2. Архитектурно, скулптурно и др. украшение във вид на падащи гирлянди от цветя.