Дума Описание
фестивал мн. фестивали, м. 1. Преглед на постиженията в определен вид изкуство. Музикален фестивал. Фестивал на художествената самодейност. 2. Голям, масов обществен празник. Фестивал на младежта и спорта. // прил. фестивален, фестивална, фестивално, мн. фестивални. Фестивален комплекс.