Дума Описание
фермент мн. ферменти, (два) фермента, м. Спец. Вещество, което се съдържа в живите клетки и участва във всички протичащи в тях химични процеси; ензим.