Дума Описание
ферма мн. ферми, ж. 1. Голямо частно земеделско стопанство върху собствена или арендна земя. Имам ферма. 2. Специализирано в отглеждането на селскостопански животни стопанство. Ферма за крави.