Дума Описание
феодализъм само ед. Спец. Обществен строй, който се основава върху едрата земеделска собственост и върху експлоатацията на труда на крепостните селяни от феодала.