Дума Описание
феминизирам феминизираш, несв. и св. 1. Какво. Увеличавам броя на жените в личния състав на специалност, организация и др. 2. Кого/ какво. Придавам женски черти на индивид от мъжки пол. Новата мода феминизира мъжете. — феминизирам се. 1. Ставам с предимно женски личен състав. Специалността се феминизира. 2. За индивид от мъжки пол — придобивам женски черти по социални, физиологични и др. причини. Мъжете се феминизираха. // същ. феминизиране, ср.