Дума Описание
фелдшер мн. фелдшери, м. Лице със средно специално или полувисше медицинско образование, което е помощник на лекар. // прил. фелдшерски, фелдшерска, фелдшерско, мн. фелдшерски.