Дума Описание
фейлетонист мн. фейлетонисти, м. Автор на фейлетони. Алеко Константинов е голям фейлетонист.