Дума Описание
фейлетон мн. фейлетони, (два) фейлетона, м. Спец. Сатирически публицистичен разказ на злободневна тема. // прил. фейлетонен, фейлетонна, фейлетонно, мн. фейлетонни. Фейлетонно съдържание.