Дума Описание
федерация мн. федерации, ж. 1. Форма на държавно устройство, което е основано върху обединение от няколко относително самостоятелни държавни образувания (републики, щати и др.), както и държава с такова устройство. 2. Обединение на организации, дружества и под. Федерация на демократичната младеж. // прил. федеративен, федеративна, федеративно, мн. федеративни. Федеративен принцип.