Дума Описание
федералист мн. федералисти, м. Привърженик на федерализма.