Дума Описание
федерализъм само ед. 1. Държавно изграждане на принципа на федерацията. 2. Политически стремеж да се установи федерален строй.