Дума Описание
федерален федерална, федерално, мн. федерални, прил. 1. Който е образуван като федерация, който представлява федерация; съюзен. Федерална държава. 2. Който се отнася до федерация. Федерални власти. Федерален окръг.