Дума Описание
фаянс само ед. 1. Керамична маса от глина с примеси на гипс и др. 2. Съвкупност от изделия от такъв материал. Купувам си фаянс. // прил. фаянсов, фаянсова, фаянсово, мн. фаянсови. Фаянсови плочки.