Дума Описание
фауна само ед. Спец. Част от природата, която обхваща животинския свят.