Дума Описание
фатализъм само ед. Вяра в предопределението на човешката съдба. // прил. фаталистичен, фаталистична, фаталистично, мн. фаталистични. // прил. фаталистически, фаталистическа, фаталистическо, мн. фаталистически.