Дума Описание
фатален фатална, фатално, мн. фатални, прил. 1. Неизбежен, неминуем, съдбоносен. Фатално решение. Фатална среща. 2. Пагубен, гибелен, нещастен. Фатален изход. // нареч. фатално. // същ. фаталност, фаталността, ж.