Дума Описание
фасонка мн. фасонки, ж. Приспособление от изолационен материал с поставени клеми за свързване на електрическа лампа към мрежата.