Дума Описание
фасон мн. фасони, (два) фасона, м. 1. Обикн. ед. Вид, форма на дреха, шапка, обувка; кройка. Интересен фасон. 2. Разг. Външен вид. Смачкан фасон. 3. Прен. Разг. Превзета проява, надуто държане; поза. Правя фасони. // прил. фасонен, фасонна, фасонно, мн. фасонни.