Дума Описание
фармация само ед. Спец. Наука за лекарствата и тяхното въздействие върху организма; аптекарство. Следвам фармация.