Дума Описание
фармакомания само ед. Спец. Безконтролна употреба на лекарствени средства като болезнено увлечение.