Дума Описание
фармакология само ед. Спец. Наука за лекарствата и влиянието им върху живия организъм. // прил. фармакологичен, фармакологична, фармакологично, мн. фармакологични.