Дума Описание
фарисейство само ед. Поведение на фарисей (във 2 знач.); лицемерство.