Дума Описание
фарисей фарисеят, фарисея, мн. фарисеи, м. 1. Истор. В древността — член на еврейска религиозна групировка с политически претенции, която защитавала богатите слоеве и привидно показвала строго спазване на религиозните догми. 2. Прен. Лицемер. Не искам в къщата си фарисеи. // прил. фарисейски, фарисейска, фарисейско, мн. фарисейски.