Дума Описание
фанте мн. фантета, ср. 1. Жарг. Полицай. 2. Остар. Карта за игра вале.