Дума Описание
фантастичен фантастична, фантастично, мн. фантастични, прил. 1. Който е плод на фантазия; измислен, невероятен, недействителен. Фантастичен град. 2. Който се отнася към фантастика (във 2 знач.). Фантастичен герой. 3. Разг. Който предизвиква възхищение; превъзходен, отличен. Фантастичен ум. Фантастична дреха.// нареч. фантастично.// същ. фантастичност, фантастичността, ж.