Дума Описание
фантастика само ед. 1. Недействителен, чуден, въображаем елемент в нещо. Разказите за извънземни са изпълнени с фантастика. 2. Художествени произведения, в които се описват необикновени, невероятни, свръхестествени събития. Научна фантастика.