Дума Описание
фантаст мн. фантасти, м. Писател, автор на фантастика (във 2 знач.).